Co je cílem těchto stránek?

Zpřístupnit hlavní, především ekonomické, spisy K. Marxe a B. Engelse v elektronické a stahovatelné formě. Texty jsou řazeny chronologicky. Rukopisy Grundrisse díly jedna, dva a tři - zatím asi nejvýznamnější příspěvky těchto stránek - jsou tedy v ekonomických spisech na stránce hodně dole. Ve druhé fázi se zde objeví k nim se bezprostředně vztahující spisy, které předjímají nebo dodatečně vysvětlují jeho přístup k chápání a modelování ekonomie kapitalismu. Nebudou zde zveřejňovány jeho politické spisy a dopisy, snad s vyjímkou "Manifestu", který kromě politického vyjáření zahrnuje i základní prvky chápání dějin a vývoje lidské společnosti.

Cílem těchto stránek není prezentace politických názorů, ale především zprostředkování Marxova chápání procesů a modelových struktur kapitalismu.

Proč takový cíl?

O Karlu Marxovi a jeho "Marxismu" se toho namluví a napíše hodně - bohužel často bez dobré znalosti věci - někdy se dokonce zdá, že "výklady" jeho textů jsou zkreslovány záměrně. Ideologická předpojatost, ať už vedena z jakékoliv pozice, vede k odmítání zajímavých a podnětných myšlenek, které mohou být velice užitečné pro pochopení stávajícího světa a jeho dalšího směřování.
Vynecháme-li tedy ideologicky zkreslené nesmysly, pro jejichž sepisování je skutečná znalost kritizovaných autorů, ať už je to kdokoliv, spíše problémem, je fakt, že v českém jazyce kromě vydaných spisů v předrevolučních dobách, a ty nejsou nijak zvlášť dobře přístupné, vyšel jenom jeho životopis a Komunistický manifest, což je pro rozumnou znalost Marxova učení příliš málo. Pro dnešní dobu jsou nejdůležitější jeho ekonomické spisy, protože na kvalitativní úrovni velice dobře popisují základní mechanismy fungování kapitalismu. Navazují na ně svými díly i dnešní političtí geografové, sociologové - zatím málo ekonomové, což se nedá vysvětlit jinak, než ideologickými předsudky.