Informace o elektronizaci

Elektronizace se provádějí, pokud možno, na základě sebraných spisů K. Marxe a B. Engelse. Ve většině jejich spisů se objevují, kromě základního textu i poznámky, a to dvojího druhu - jednak dodatečné poznámky psané K. Marxem nebo B. Engelsem a pak vysvětlivky, které jsou doplněny před jejich českým vydáním buď jejich pořízením z ruských překladů nebo jsou vytvořeny československým Ústavem marxismu-leninismu. Odhlédneme-li od jejich nepřehlédnutelné tendečnosti, někdy obsahují zajímavé historicko-biografické detaily, které mají také svojí hodnotu pro zasazení jednotlivých textů do kontextu doby jejich vzniku. Proto jsou elektronizovány rovněž.
Marxovy a Engelsovy poznámky k vlastnímu textu jsou buď uvedeny přímo v původním textu daného spisu, nebo jsou v textu nahrazeny horním indexem - číslem v hranaté závorce, které odkazuje na číslo poznámky uvedené v kapitole poznámky. Dodatečné vysvětlivky jsou pak vždy číslovány v horním indexu číslem s hvězdičkou. To pak odkazuje na kapitolu vysvětlivky, kde je vysvětlivka pod oním hvězdičkovaným číslem uvedena - např. horní index [*45] v textu odkazuje na vysvětlivku 45 v kapitole vysvětlivky. U některých dokumentů jsou jako dolní index uvedena ohvězdičkovaná čísla v hranatých závorkách - ta pro změnu odkazují na stránku, která za tímto číslem následuje. Tj. dolní index [*45] říká, že další text následoval na stránce 45 v původním textu, který byl elektronizován. Význam tohoto číslování je v tom, že mnoho vysvětlivek a poznámek se odkazuje na konkrétní stránky původního textu. Není v mých silách kontrolovat tato čísla. Je jednodušší uložit při elektronizaci originální číslování než kontrolovat a měnit odkazy ve všech poznámkách. To platí hlavně o velkých dokumentech jako jsou např. Rukopisy Grundrisse.
Není vyloučeno (je to spíše jistota), že v dokumentech zůstaly, navzdory mojí snaze, překlepy a nepřesnosti. Nebráním se úpravám a případným úpravám (hlavně v oblasti doplňování informací o dokumentech a přečíslování poznámek :-) ).
Dokumenty jsou určeny k volnému šíření, jenom, prosím, uvádějte vždy webovou adresu zdroje - tj. www.kmbe.cz. Doufám, že tato snaha bude k něčemu - elektronizace mne donutila si všechny zde publikované dokumenty přečíst a musím říci, že to podstatně změnilo můj názor na obsah Marxovo ekonomického učení, které, jak se zdá, ve svých podstatných rysech platí stále.