Přehled aktualizací

DatumZměna
3.1.2011 Vznik stránek
13.1.2011 Přidána práce Mzda
21.1.2011Elektronická verze Německé ideologie, první část - Feuerbach
4.2.2011Přidána práce Námezdní práce a kapitál
23.2.2011Zcela přepracované stránky - mj. rozdělení spisů na ekonomické a ostatní, doplnění "Tezí o Feuerbachovi" do spisu Německá ideologie, první část - Feuerbach, přidána elektronizace dopisu Anněnkovovi. Pracuje se na druhém díle Rukopisů Grundrisse.
24.2.2011Aktualizována Předmluva ke kritice Hegelovy filozofie práva. Opravena spousta překlepů a přeformátováno. Chybí vysvětlivky, budou časem doplněny.
4.3.2011Přidán spis Ke kritice politické ekonomie do seznamu spisů. Byl na stránkách, neměl však samostatnou kolonku.
25.4.2011Přidán spis Rukopisy Gruendrisse - dil 1
10.4.2013Přidán spis Rukopisy Gruendrisse - díl 2 První část - 120 stránek textu druhého dílu.
10.4.2013 Všechny texty přehlédnuty, opraveny drobné korekce, opravena metadata PDF souborů
6.5.2013Doplněn spis Rukopisy Gruendrisse - dil2 - druha aktualizace. V tento moment obsahuje dokument prvnich 230 stránek textu, tj. asi 60% obsahu druhého dílu.
24.7.2013Dokončena elektronizace Rukopisy Gruendrisse - dil2. Pracuje se na třetím dílu. Drobná aktualizace hlavní stránky.
31.7.2013Zcela přepracována elektronizace Ekonomicko-filozofických rukopisů. Za základ bylo vzato vydání od nakladatelství Svoboda z roku 1978.
3.8.2013Dokončena elektronizace Rukopisů Gruendrisse - dil3. Drobná aktualizace hlavní stránky.